โรงเรียนการเรือน

คณบดีโรงเรียนการเรือน ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้ส่งมอบชุดมีดให้กับนักศึกษารหัส 62 พร้อมทั้งประชุมร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อติดตามการดำเนินงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล กำโชคพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลแซ่บ จากเมนูหุบเขาน้อยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่า พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้า…พาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

1 49 50 51 52 53 82