โรงเรียนการเรือน

การประชุมในหัวข้อเรื่อง ” การพิจารณาต่อสัญญาจ้างบุคลากร (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) สังกัดโรงเรียนการเรือน “

#โรงเรียนการเรือน มสด. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมี อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนการเรือน และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมในหัวข้อเรื่อง ” การพิจารณาต่อสัญญาจ้างบุคลากร (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) สังกัดโรงเรียนการเรือน ” วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Hall 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับโรงเรียนการเรือน รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 2

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับโรงเรียนการเรือน รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน

ข่าวดี !! สำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาที่ฝึกงานจ้าาา โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือเคมปินสกี้แห่งที่ 2 ของประเทศไทย (ที่แรกคือ สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ) โรงแรมกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2563 ขณะนี้ทางโรงแรมกำลังเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาโรงแรมระดับลักซูรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรินยา ชาน (แนท) ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok The Residences at Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok 80 Soi Tonson · Lumphini · Pathumwan · Bangkok 10330 · Thailand T +66 2 095 9999 M +66 90 096 7518 warinya.chan@kempinski.com […]

บริษัท CF LIVE AQUARIUM FACTORY ผู้จัดจำหน่าย และนำเข้าอาหารทะเลสดๆ รายใหญ่ของประเทศไทย มีความต้องการที่จะรับพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตลาด จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ทางสื่อ ONLINE เปิดรับสมัครตำแหน่ง: เชฟ อาหารทะเล

บริษัท CF LIVE AQUARIUM FACTORY ผู้จัดจำหน่าย และนำเข้าอาหารทะเลสดๆ รายใหญ่ของประเทศไทย มีความต้องการที่จะรับพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตลาด จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ทางสื่อ ONLINE เปิดรับสมัครตำแหน่ง: เชฟ อาหารทะเล

เทคนิคการเลือกเนื้อหมูที่เหมาะในการประกอบอาหารเมนูต่าง ๆ

” หมู ” เป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมมาทำอาหารกันอย่างมาก วันนี้เราจะแนะนำวิธีการเลือกเนื้อหมูที่เหมาะกับการประกอบอาหารลักษณะต่าง ๆ ไปดูกันเลยค่ะ

สายสุขภาพไม่ควรพลาดสิ่งนี้ “ผักสลัด 7 ชนิดที่คุณควรรู้ประโยชน์ของมัน”

สายสุขภาพไม่ควรพลาดสิ่งนี้ “ผักสลัด 7 ชนิดที่คุณควรรู้ประโยชน์ของมัน” หากได้รู้ประโยชน์แล้วก็ไปตลาดซื้อมารับประทานได้เลยจ้า

5 คู่หูที่ทานคู่กันนั้นแล้วได้ประโยชน์คูณ 2

อาหารเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะส่งผลให้สุขภาพร่ายกายของเรานั้นจะแข็งแรงแค่ไหน ถ้าเกิดว่าเราเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่ดีต่อร่างกาย แน่นอนว่าร่างกายของเรานั้นจะดีและแข็งแรงอย่างแน่นอน แต่วันนี้เราไปรู้มาค่ะว่า 5 คู่หูที่ทานคู่กันนั้นแล้วได้ประโยชน์คูณ 2 จะช่วยส่งผลให้ร่างการของเรานั้นแข็งแรงและช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร โดยมี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการแนวทางการสอนร่วมกันของหลักสูตรในสังกัดโรงเรียนการเรือน รวมทั้งการบริหารงานด้านบุคลากรและงบประมาณ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจัดการสอนให้เชื่อมโยงกับความโดดเด่นด้านคหกรรมศาสตร์ ทั้งด้านอาหาร ศิลปประดิษฐ์ และงานผ้า เน้นการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1 64 65 66 67 68 76