More

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว สามารรถลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 3 รายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษากันนะคะ โดยน้องๆ สามารถสอบถามข้อมูลรายวิชาและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น. (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/CerH34ZVqwvWP4tJ6

การประกวดและสร้างสรรค์ไอเดียในหัวข้อ “เมนูสร้างสุข”

โรงเรียนการเรือนมีกิจกรรมดีดี๊ มาฝากนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่ 2-4 (เท่านั้น) ที่มีความสนใจในการประกวดและสร้างสรรค์ไอเดียในหัวข้อ “เมนูสร้างสุข” กับ VSC Angel Spinach มี 4 Theme ในการแข่งขัน – The Best of Fine Food – The Best of Street Food – The Best of Convenience Food – The Best of Wellness Food รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2565 โดยทีมประกอบด้วย นักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน (อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาหลายทีมได้) รับสมัครผ่าน https://www.surveymonkey.com/r/9XZZK95 ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันผ่านระบบ […]

1 2 3 4 39