More

(รับสมัคร) ร้านเค้ก 3 มิติ Uniquecakes ต้องการรับสมัครเชฟทำเค้ก

ทางร้านเค้ก 3 มิติ Uniquecakes ต้องการรับสมัครเชฟทำเค้กมาร่วมงานที่ร้าน สนใจผู้มีอายุตั้งแต่ 25-35 ปี มีความรับผิดชอบ และรักในการทำงาน    วันและเวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.    ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 12,000 -15,000 บาท (มีค่าล่วงเวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   สถานที่ตั้งของร้าน เลขที่144/22 แยกอุดมวงค์ทรัพย์ ลาดพร้าว ซ.1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร์ กรุงเทพฯ10900   ติดต่อ คุณไก่ เบอร์โทรศัพท์: 098-939-2478

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนการเรือนได้สรุปองค์ความรู้สำคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ – ด้านวิชาการ (เรื่อง การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome Based Education) – ด้านวิจัย (เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยให้ตอบโจทย์ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (งบ ววน. ปี 2564)) – ด้านสายสนับสนุน (เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสังกัดโรงเรียนการเรือน) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่างค่ะ

1 32 33 34 35 36 39