More

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย จบแล้วทำงานอะไร ?

สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย หลักสูตรน้องใหม่ ที่บูรณาการศาตร์แห่งการชะลอวัย เป็นปริญญาตรีของไทยที่แรกแห่งเดียว วันนี้พี่จะมาบอกน้อง ๆ ว่าจบแล้วทำงานอะไร ? ทำงานแบบไหน ? มาดูเลย ——————————– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-244-5555 หรือ 02-4239449-50 Facebook: โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต website: http://food.dusit.ac.th/

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10/2563 โดยมีวาระที่สำคัญ 1) สรุปประเด็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2563 2) รายงานความคืบน้าการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 3) โครงการเปิดโลกการศึกษาและโครงการเตรียมความรู้สู่รั่วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและความร่วมมือกับโรงเรียนการเรือน 4) ระบบ Room Booking สำหรับจองห้อง SDU Online learning เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์และการประชุม 5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561 6) ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 7) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไทยใน ตามระบบ SDU Q-A ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยจัดประชุมในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์งานเบเกอรี่ แอนด์ สวีท เพสติวัล 2564

ประชาสัมพันธ์งานเบเกอรี่ แอนด์ สวีท เพสติวัล 2564 (Bakery & Sweets Festival 2021) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มกราคม 2564 อินแพ็ค เมืองทองธานี งานที่รวบรวมองค์ความรู้ เทรนด์และเทคนิคใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการทำเบเกอรี่และขนมหวาน ภายในงานมีการสาธิต ให้คำปรึกษา เวิร์คช็อปการทำเบเกอรี่และขนมหวาน และเสวนาเทรนด์ขนม วัตถุดิบทางเลือก อื่น ๆ อีกมากมาย

1 38 39 40 41 42 49