More

การจัดการธุรกิจงานครัวและธุรกิจอาหาร

หลักสูตร ฯ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้จัดโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และกำหนดจัดการอบรม หัวข้อ “การจัดการธุรกิจงานครัวและธุรกิจอาหาร” โดย คุณธามม์ ประวัติตรี ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ —————————————————— สำหรับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงทะเบียนสมัคร https://forms.office.com/r/8RW73iqav2 ** รับจำนวน จำกัด 30 ท่าน ** ** ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2565 **

ประกวดแข่งขันการทำอาหารออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ ตรานกพิราบ ลง Tiktok/ Reel IG

ขอเชิญชวนนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหารออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ ตรานกพิราบ ลง Tiktok/ Reel IG ————————————————————– เวทีการประกวดครั้งนี้ สำหรับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ทุกระดับชั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยมีรายละเอียดกติกา ดังนี้ 1. ใช้ผลิตภัณฑ์ ผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษ ใจผัก – หั่นชิ้น ตรานกพิราบ หรือ ผักกาดดองเค็มสูตรลดโซเดียม เป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนู 2. ต้องมีชื่อสินค้าและจุดขาย คือ หมักด้วยกระบวนการธรรมชาติ 3. ใส่ #ตรานกพิราบ เพื่อยืนยันในการเข้าแข่งขันและตรวจสอบการประกาศผล 4. คลิปวีดีโอ จะเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด 5. โพสลิงค์คลิป บนเฟสบุ๊คของ Nokpirabbrand เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ————————————————————- […]

ไส้กรอกอีสาน (Sausage Northeastern Style)

“ไส้กรอกอีสาน” เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ของคนโบราณ เมื่อครั้งอดีตในสมัยที่ป่าภูเขียว ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ชาวอีสานในแถบจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น ได้คิดริเริ่มทำไส้กรอกอีสาน หรือ “หม่ำ”

1 4 5 6 7 8 49