Month: August 2020

โรงเรียนการเรือน มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการปฎิบัติการอาหารแปรรูป อาจารย์ธิติมา แก้วมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และ อาจารย์ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ/ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องบาร์และเครื่องดื่ม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 สิงหาคม 2563 (ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ มสด.)

(รับสมัคร) ร้านเค้ก 3 มิติ Uniquecakes ต้องการรับสมัครเชฟทำเค้ก

ทางร้านเค้ก 3 มิติ Uniquecakes ต้องการรับสมัครเชฟทำเค้กมาร่วมงานที่ร้าน สนใจผู้มีอายุตั้งแต่ 25-35 ปี มีความรับผิดชอบ และรักในการทำงาน    วันและเวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.    ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 12,000 -15,000 บาท (มีค่าล่วงเวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   สถานที่ตั้งของร้าน เลขที่144/22 แยกอุดมวงค์ทรัพย์ ลาดพร้าว ซ.1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร์ กรุงเทพฯ10900   ติดต่อ คุณไก่ เบอร์โทรศัพท์: 098-939-2478

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก ม.สวนดุสิต คว้า 11 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างผลงาน 11 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง      ดังรายชื่อต่อไปนี้ สาขาหลักสูตร คหกรรมศาสตร์ นางสาวสุนิษา หัสดิน (น้องเตย) ชั้นปีที่ 2 นายทิวัตถ์ อักษร (น้องออม) ชั้นปีที่ 2  นางสาวสุรีรัตน์ แสงอาวุธ (น้องนุ่ม) ชั้นปีที่ 3 นางสาวยุภาพร เจือมา (น้องนุ่มนิ่ม) ศิษย์เก่า การแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 จัดโดย สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

1 2 3