Month: November 2020

เปิดรับสมัครงาน บริษัท สมาร์ท ลิฟวิ่ง จำกัด

รับสมัครตำแหน่ง เชฟและผู้ช่วยเชฟ เพื่อสาธิตการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทและเป็นผู้ดำเนินรายการลงทางช่องทางออนไลน์ของทางบริษัท ติดต่อ คุณตฤณกร เบอร์โทรศัพท์ 061-391-2188 ส่งใบสมัครมาที่ Email: yuubysmartliving.offcial@gmail.com (พร้อมคลิปแนะนำตัวเองสั้น ๆ)

อบรมหัวข้อ “โภชนบำบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล”

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหัวข้อ “โภชนบำบัดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบทบาทของนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล” วิทยากรบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหาร โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รางวัล Popular Vote จากงาน Innovative house awards 2020

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับ รางวัล Popular Vote จากงาน Innovative house awards 2020 ในผลิตภัณฑ์เค้กชอคโกแลตหน้านิ่มแช่แข็ง ของบริษัท Larna house เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพมหานคร

1 2 3