รายงานผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (อบรมขนมอบเบเกอรี่)

รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนการเรือน ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน (Mixology Bartending Service Course)