กระทง

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัลการประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พรยุพรรณ. พรสุขสวัสดิ์ ให้คำปรึกษาและพาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดังนี้ นายปิยะ นันทะเส นายเจริญชัย เจียสำราญ นายอนุชา แสงจันทร์ นายมัททิว ยั่งยืนเกษมสุข นายวรานนท์ คำเเหวน นางสาวรัชนีกร เเนะนำ นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม นางสาวเกษรา บุญมาก และนางสาวเรืองลัดดา พาลี