การเรือน

การประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563

โรงเรียนการเรือน มสด. จัดการประชุมเรื่องการมอบนโยบายการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษาและด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของโรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี อาจารย์ ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชนก นุกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องแนวทางการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของโรงเรียนการเรือน และวิทยาเขต แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือนสายวิชาการ และสายสนับสนุน การทดสอบภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน กิจกรรมสำหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์คหกรรม” ในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์คหกรรม” ในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” ภายในงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และนำเสนออาหารว่าง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ นันทะเส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่วยืน” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด.คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี […]

นักศึกษาศูนย์นตรัง มสด.คว้ารางวัลชมเชย

นายราเชนทร์ หลีแจ้ และ นางสาววินิตตา พาสกล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย เมนูอาหาร Asian จากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019  ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้ารางวัลชมเชย

นายศุภวิชย์ โต๊ะจงมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ประชุมจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพ์พา ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการแบะนวัตกรรม และ ดร.สุเทพ นิ่มสาย ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการและกลยุทธ์ และรักษาการประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร ในการดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีและโท หลักสูตร 4+1 ปี และความร่วมมืออื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ ระหว่างโรงเรียนการเรือน กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น ณ ห้องประชุมโฮมคาเฟ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายชื่อดังต่อไปนี้ นายก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร นางสาวทักษิณา แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นาย พิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริการอาหารและสาธิตงานฝีมืองาน ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ร่วมบริการอาหารว่าง สาธิตการทำอาหารว่างและงานฝีมือ ในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

1 2 3