คหกรรม

คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์คหกรรม” ในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์คหกรรม” ในงานสัมมนาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” ภายในงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และนำเสนออาหารว่าง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะ นันทะเส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนพระราชทาน “คหวัฒนา” ประจำปี พ.ศ.2562 ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่วยืน” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัลการประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พรยุพรรณ. พรสุขสวัสดิ์ ให้คำปรึกษาและพาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดังนี้ นายปิยะ นันทะเส นายเจริญชัย เจียสำราญ นายอนุชา แสงจันทร์ นายมัททิว ยั่งยืนเกษมสุข นายวรานนท์ คำเเหวน นางสาวรัชนีกร เเนะนำ นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม นางสาวเกษรา บุญมาก และนางสาวเรืองลัดดา พาลี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบริการอาหารและสาธิตงานฝีมืองาน ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ โรงเรียนการเรือน และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ร่วมบริการอาหารว่าง สาธิตการทำอาหารว่างและงานฝีมือ ในงานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี