โรงเรียนการเรือน มสด.จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา”

IMG_1926_resize

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ให้แก่นักศึกษา โดย Mr.Sievert Larsson ผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในนามทุน “ เอมอร ปทุมมา” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และนักศึกษา กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ให้ทุนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรียนดี และมีความประพฤติดี ณ  ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  11 สิงหาคม 2559

« 1 of 2 »
Blog Attachment

Leave us a Comment