นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสดมูลค่า 30,000 บาท

S__2843693

นายวัชรพงศ์ เจริญวิมลรักษ์ นางสาวไอรินทร์ วัชระมโนกานต์ และนายนที เขียวชอุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสดมูลค่า 30,000 บาท จากกิจกรรมการประกวด น้ำปลาแท้ตราทิพรส TIPAROS CHALLENGE 2016 RISING STAR CHEF ครั้งที่ 10 ทิพรสค้นคว้า…สตาร์เชฟคนใหม่ รสชาติใหม่ ให้กับวงการอาหาร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ฉัตรชนก บุญไชย และ ดร.ยศพร พลายโถ กรรมการบริหารหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

Leave us a Comment