โรงเรียนการเรือน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาใหม่

IMG_0280

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาใหม่ โรงเรียนการเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อเรียนให้จบ หรือเรียนให้รู้อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแนะนำการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดร.ธนากร ปักษา รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บรรยายในหัวข้อกิจกรรมนอกชั้นเรียนกับการพัฒนานักศึกษาและเสวนาสวนดุสิตให้มากกว่าปริญญาโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่เข้าร่วม และในช่วงบ่าย ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน กล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาพบคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ที่ปรีกษา แนะนำหลักสูตร การประกันคุณภาพ การลงทะเบียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วย อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว: พศิน)  

« 1 of 2 »

Leave us a Comment