โครงการมาตรฐานอาหารสู่การยกระดับคุณภาพบุคลากรและการบริการอาหาร รุ่นที่ 2

23 (10)

อบรมหลักสูตรมาตรฐานอาหารสวนดุสิต รุ่นที่ 2  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก โรงเรียนการเรือน ซึ่งมีหน่วยงาน ที่เข้าร่วมอบรม ดังนี้ โครงการอาหารกลางวัน 1  โรงแรมสวนดุสิตเพลส และ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

« 1 of 4 »

Leave us a Comment