นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเข้าพบท่านอธิการบดี

_dsc0722_00095

ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน นำคณาจารย์ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อรายงานผลการแข่งขันการประกอบอาหารนระดับชาติ และระดับนานาชาติ รายการ Myanmer Culinary Art Compettition 2016 การแข่งขันประกอบอาหาร Taiwan International Food Festival TCAC Culinary Challenge, 16th Penang International Salon Gastronomique, Makro HoReCa Challenge 2016, THAIFEX World of Food: Asia 2016, TIPAROS CHALLENGE 2016 RISING STAR CHEF ครั้งที่ 10, Thailand Duck Cooking Challenge 2016 และการประกวดสำรับอาหารไทย “Modern Thai Cuisine” โครงการสวนดุสิต “ครัวของแผ่นดิน” ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

 

Leave us a Comment