บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าหารือเกี่ยวกับการทำ MOU

_dsc0738_00010

ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และคณาจารย์โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในการร่วมทำ MOU ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

Leave us a Comment