กิจกรรมรวมพลังชาวการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา 2559

_dsc0652

โรงเรียนการเรือนจัดกิจกรรมรวมพลังชาวการเรือนสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ สร้างความสามัคคี และความสนุกสนาน กิจกรรมดังกว่าจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment