รางวัลในการแข่งขันรายการ Thailand’s 22nd International Culinary Cup (TICC) 2016 รุ่น junior “

ticc-1

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ Thailand’s 22nd International Culinary Cup (TICC) 2016 รุ่น junior ” ภายในงาน Food & Hotel Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2559 ณ ไบเทคบางน กรุงเทพมหานคร

No Images found.

Leave us a Comment