ประชุมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ของโรงเรียนการเรือน

img_0550

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ของโรงเรียนการเรือน โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณาจารย์เข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ (ภาพ/ข่าว:พศิน)

Leave us a Comment