กิจกรรมการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2559

fsdu-20

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.กนกกานต์ วีระกุล เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และเจิมหนังสือ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

« 1 of 2 »

Leave us a Comment