ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

_dsc0708

นางสาวธิติมา แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment