นักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่2 ศึกษาดูงานในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับอาหาร ณ โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา

sca_n-19

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นักศึกษาโภชนาการและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่2 ศึกษาดูงานในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับอาหาร ณ โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา บ้านของพ่อที่ท่านทรงงานและมีโครงการต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษาทำตามด้วยปัญญามองประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกื้อกูลกันทั่งคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมและอยู่อย่างพอเพียง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment