กิจกรรมมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลาง ประจำปี 2559

sca_27-10-59-40

ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือนร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคกลาง ประจำปี 2559 ของโครงการอาหารกลางวัน ๑ (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมดังกล่าว ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธาน ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559

« 1 of 2 »

Leave us a Comment