โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ”

sca-10

โรงเรียนการเรือนได้เข้าร่วมโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ” โดยมี ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน และอาจารย์วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาได้นำนักศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยการทำกิจกรรมเก็บขยะ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 19 พ.ย. 59

Leave us a Comment