ขอแสดงความยินดี

ajpom

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นราธิป ปุณเกษม อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย “การพัฒนาเค้กเนยสดจากเนยสวนดุสิต โดยใช้สารคอลลอยด์ร่วมกับการปรับสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์”

ajpom

Leave us a Comment