วัดราชผาติการาม ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

presentation1-autosaved

วัดราชผาติการาม ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากวีประดิษฐ์ธรรมสภา วัดราชผาติการาม วรวิหาร

Leave us a Comment