สำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

img_6736

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ครัวแบ่งอาหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ ครัว11 ครัว12  โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพอาหารพร้อมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่         งานอนามัยและสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

Leave us a Comment