ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือน ธันวาคม 2559

15590168_1288571224515250_4966412254670587839_n

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์

Leave us a Comment