เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (รุ่นพิเศษ)

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a11

ด่วน!!!! มีจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมช่างฝีมืออาหารไทย (รุ่นพิเศษ)
สนใจสมัครด่วนค่ะ รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน
รุ่น1 วันที่ 15 มกราคม -11 มีนาคม 2560 เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-17.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รุ่น2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณทัศนีย์ อินทร์วิมล (ผึ้ง) โทร.02 244 5400 สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

<<<<<<<<Download>>>>>>>> 

Leave us a Comment