โรงเรียนการเรือน มสด.จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษา จาก College of Hotel & Tourism Management YOUNGSAN UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี

IMG_3740

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา จาก College of Hotel & Tourism Management YOUNGSAN UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสมาอบรมอาหารไทย กับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

« 1 of 4 »

Leave us a Comment