แข่งขันประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ในงาน Jobs for Thailand 4.0 : Food Hotel and Tourism Innovation

16508853_1382019335155026_7994934541489235490_n

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการได้เข้าแข่งขันประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ในงาน Jobs for Thailand 4.0 : Food Hotel and Tourism Innovation จัดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 ซึ่งนักศึกษาได้คว้ารางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม cocktail ได้แก่ นายเอกราช อดิสัยสกล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี เป็นผู้ฝึกและให้คำปรึกษา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม cocktai ได้แก่ นายนนทกร งามสุนทรานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี เป็นผู้ฝึกและให้คำปรึกษา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันประกอบอาหาร ได้แก่ นายปวเรศ เจนภูมิเดช และ นายชัยณรงค์ จิตต์จำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา และ อาจารย์จารึก ศรีอรุณ เป็นผู้ฝึกและให้คำปรึกษา

Leave us a Comment