อบรม Molecular Gastronomy

(8)

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน จัดอบรมการปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Molecular Gastronomy ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก Chef Michael Choi มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับอาจารย์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องครัวเมน ชั้น 4 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร

Leave us a Comment