ประกวดทักษะฝีมืองานคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

17309255_1417873208236305_5157990437900180460_n

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะฝีมืองานคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มีนาคม 2560 สามารถสอบถามที่หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน โทร.02-244-5622

17265222_1417873271569632_2311827692168451649_n 17309255_1417873208236305_5157990437900180460_n

Blog Attachment

Leave us a Comment