โครงการแข่งขันทำอาหารเพื่อชิงทุนศึกษาดูงานที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดัม

5yrs Edu Trip poster 1

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการโรงแรม งานครัว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสนใจการทำอาหาร และต้องการพัฒนาความสามารถในการปรุงอาหาร เพื่อร่วมแข่งขันการทำอาหารชิงรางวัลเป็นทุนศึกษาดูงานที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดัม (Hotel Okura Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณสมบัติผู้สมัคร  ข้อมูลของทางโรงแรม

5yrs Edu Trip poster 1

Blog Attachment

Leave us a Comment