ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมฟังสัมนานำเสนอผลงาน Best Practices โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)

กำหนดการสัมนานำเสนอผลงาน Best Practices1

สถาบันอาหาร ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมฟังสัมนานำเสนอผลงาน Best Practices โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) กิจกรรมดังกล่าวจัดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ #ฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

** วันงานแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

กำหนดการสัมนานำเสนอผลงาน Best Practices1

Leave us a Comment