ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 1/2560

อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment