แข่งขันทำอาหารงานสีสันตะวันออก

S__8454170

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ นางสาวศุภรา กิตติอุดม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 3 และนายวัชรพงศ์ เจริญวิมล นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการบริการ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการแข่งขันอาหารฟรีสไตล์ที่มีส่วนผสมของผลไม้และวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของภาคตะวันออก ในงานสีสันตะวันออก ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทองและถ้วยรางวัลเงิน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 60 ณ ตลาด อตก.

Leave us a Comment