ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มิถุนายน 2560

S__18309150

ในวันท่ี่ 4 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อเตรียมพร้อมร่วมจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้่งที่ 7 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Leave us a Comment