กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560

(39)

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการเอกลักษณ์ความเป็นไทย : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี ณ วัดสนามนอก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

« 1 of 3 »

Leave us a Comment