อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

S__18325621

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนการเรื่อน จัดกิจกรรมอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนการเรือน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment