แข่งขันทำอาหารในงาน WICC

S__9117827

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารในงาน WICC (Wandee international culinary competition) จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีร่วมกับสมาคมเชฟระดับโลก Black Hat Chef Association โดยได้รับรางวัลในการแข่งขันดังกล่าวจำนวน 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้แก่

– นางสาวธิปัตย์ ฮั่วสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เหรียญทอง top score พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท จากรายการแข่งขันแกะสลัก

– นายวีรเทพ อาจอาคม นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ นางสาวศุภรา กิตติอุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เหรียญทอง top score พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 15,000 บาท จากการแข่งขันประกอบอาหาร ประเภททีม 3 คน อาหาร east meetwest

– นายวัชรพงศ์ เจริญวิมลรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร ได้เหรียญเงิน top score พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท จาก การแข่งขันประกอบอาหาร ประเภทอาหารไทยโมเดิ้ล

– นายสรศักดิ์ ประทิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ได้รางวัลรองชนะเลิศ และเหรียญเงิน จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภท ไทยโมเดิ้ล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

– นายสิริโรจน์ ทรัพย์อุดม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันประกอบอาหารประเภทเส้นพาสต้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ถนนราคำแหง กรุงเทพมหานคร

Leave us a Comment