ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2560

20728031_1526167217422315_1914078397846469658_n

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมชีแจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2560 ของสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment