ตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

20770009_1625030307531042_1708113429323789274_n

ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน1 สำนักกิจการพิเศษ และ เจ้าหน้าที่งานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร ณ ครัวแบ่งอาหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่ออบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ทั้งด้านกายภาพและคุณภาพอาหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (ภาพและเนื้อหาข่าว/งานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร)

Leave us a Comment