โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปกข่าว (14)

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ” ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้”

Leave us a Comment