กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1/60

DSC_0260

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาโรงเรียนการเรือนชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาหาร โดยอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ นักการอาหาร ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และการสร้างบุคลิกภาพแบบสวนดุสิต โดยอาจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ณ ห้อง Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยสวนดุสิต

« 1 of 4 »

Leave us a Comment