นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการแข่งขันงาน Food & Hotel Thailand 2017

(14)

สมาคมเชฟประเทศไทย ร่วม ยูบีเอ็ม บีอีเอส จับมือจัดการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2017 ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ในวันที่ 6-9 กันยายน 2017 ณ  BITEC Hall 105  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ สร้างประสบการณ์ พร้อมค้นหาสุดยอดเชฟไทยระดับโลก   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 คน โดยในวันที่ 9 กันยายน 2560 แข่งขันประเภทเดี่ยว จำนวน 4 ทีม และวันที่ 10 กันยายน 2560 แข่งขันประเภททีม (จำนวน 3 คน) จำนวน 1 ทีม ผลการแข่งขันประเภทเดี่ยว ได้เหรียญทอง 1 เหรียญทอง  และ 3 เหรียญทองแดง ผลการแข่งขันประเภททีม ได้เหรียญทอง  ที่คะแนน 90.00 คะแนน รวมเหรีญทอง  4 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง

Leave us a Comment