กิจกรรมรวมพลังน้อง-พี่ชาวการเรือน ปีการศึกษา 2560

20170910_170911_0126

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการ : กิจกรรมรวมพลังน้อง-พี่ชาวการเรือน ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียน ความกล้าแสดงออก และการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 และบริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment