กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560

20171005_171006_0131

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการเอกลักษณ์ความเป็นไทย : กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และเจิมหนังสือ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี สร้างชื่อเสียง และบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment